Expertiza contabila

Expertiza contabila

  • Controlul registrelor contabile obligatorii, a documentelor justificative si a modalitatii de calcul ale impozitelor pentru a furniza partilor contractante raspunsuri la obiective solicitate de acestea;
  • Intocmirea de rapoarte de expertiza contabila extrajudiciara pe spete generale sau particulare, in conformitate cu obiectivele stabilite prin contract;
  • Calculul valorii patrimoniului net al afacerii, valorii nominale a partilor sociale/actiunilor, calculul riscului de insolventa precum si alte elemente de analiza economic-financiara relevante.
servicii contabile bucuresti