Contabilitate financiara/Evidenta contabila

Firma de contabilitate Bucuresti, Sector 4

  • Inregistrarea sistematica si cronologica a documentelor justificative in evidenta contabila a societatii, in conformitate cu standardele contabile nationale si internationale in vigoare precum si legislatia fiscala relevanta;
  • Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale respectand termenele si procedurile legale;
  • Intocmirea situatiilor financiare anuale/semestriale si depunerea acestora;
  • Intocmirea de rapoarte financiare personalizate si rapoarte intragrup conforme cu legislatia nationala si IFRS;
  • Certificarea situatiilor financiare anuale/semestriale;
  • Asistenta in cadrul auditului financiar si al auditului intern;
  • Asistenta in intocmirea documentatiei necesare contractarii de credite bancare/leasing-uri/linii de credit.
servicii contabile bucuresti