servicii contabile in bucuresti

Aplicarea facilitatilor fiscale pentru taxele salariale ale societatilor din domeniul constructiilor ce nu au emis facturi in anul de referinta

In articolul de fata vom trata situatia unei societati din domeniul constructiilor ce nu a emis facturi inca in decursul anului 2019 si ne vom pune problema daca se aplica sau nu facilitatile specifice domeniului constructiilor la taxele salariale.

Este un fapt bine cunoscut acela ca societatile ce activeaza in domeniul constructiilor precum si dezvoltatorii imobiliari au decalaje consistente intre prestarea serviciilor si facturarea efectiva a lucrarilor, respectiv valorificarea bunurilor imobile obtinute, fapt ce a tras un semnal de alarma companiilor din domeniu cu privire la posibilul motiv de neaplicare al facilitatilor datorita faptului ca precum am analizat in articolul anterior acestea nu se aplica in cazul cifrei de afaceri de 0 Ron, de asemenea ar mai fi de mentionat ca facturile de avans NU se iau in calcul pentru acordarea de facilitati.

De notat ar fi faptul ca desi acest aspect nu va afecta bugetul societatii in mod semnificativ (reprezentand doar neaplicarea facilitatii pentru CAM de la 2,25% la 0,3375%) cu toate acestea va crea nemultumiri vadite in randul salariatilor carora le vor fi retinute din salariu toate contributiile diminuandu-le astfel venitul net si creand un mediu nesigur la nivel social si o crestere a rulajului fortei de munca si asa greu de gasit datorita nemultumirii scaderii salariului net in lunile respective cu aproape 600 de Ron (in cazul unui brut de 3.000 Ron).

Date fiind aceste aspecte primul pas concret in lamurirea riscului potential este definirea cifrei de afaceri, asa cum este ea prezentata in reglementarile contabile nationale, potrivit OMFP 1802/2014. Astfel , conform Sectiunii 1.2., pct. 8 al actului normativ ante-mentionat “cifra de afaceri neta inseamna sumele obtinute din vanzarea de produse si prestarea de servicii dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite direct legate de cifra de afaceri”; sumele mentionate anterior se recunosc in contabilitate pe baza de document justificativ fiscal, in speta factura de vanzare.

Astfel, la o prima vedere, nu poate exista cifra de afaceri fara emiterea unei facturi fiscale, cu toate acestea, prin derogare de la conditiile de acordare a facilitatilor prezentate in OUG 114/2018 se specifica in cadrul OMFP 611/2019 “pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”” in cadrul Anexei 1.1., pct . 1 ca pentru aplicarea facilitatilor se iau in calcul si:

“b) soldurile lunare creditoare inainte de transferul in contul de profit si pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse si servicii in curs de executie, evidentiate in contabilitate la sfarsitul lunilor de raportare in care se inregistreaza sold creditor;

c) veniturile din producţia de imobilizari corporale si productia de investitii imobiliare, inregistrate in contabilitate pe parcursul fiecarei luni de raportare;”

In mod concret pct. b) si c) reprezentand recunoasterea in contabilitate a lucrarilor aflate in curs de executie (contul contabil 332) si a imobilelor aflate in curs de constructie (in cazul dezvoltatorilor – contul contabil 231), acestea inregistrandu-se in contabilitate pe un cont de venituri in curs de materializare (contul contabil 712 respectiv 722) si fiind recunoscute pe baza de proces verbal de predare-primire partiala a lucrarilor la nivelul costurilor directe inregistrate pentru lucrarile receptionate.

Concluzie: Conditiile de acordare ale facilitatilor privind Cifra de Afaceri se considera indeplinite si in cazurile in care desi nu s-au emis facturi a fost desfasurata activitate in mod efectiv, daca exista procese verbale de lucrari pentru acestea si daca valoarea costurilor directe aferente acestora depaseste 80% din totalul cifrei de afaceri a societatii.

Share: